Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Φτου και βγαίνω


Το θέμα "Τέχνη και Περιβάλλον" εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή "Τέχνη και Εκπαίδευση". Ποια είναι, δηλ., η θέση κάθε αυτόνομης τέχνης στην εκπαίδευση αλλά και πώς οι τέχνες λειτουργούν ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από αυτό το πρίσμα, στο blog αυτό θα ανιχνεύσουμε μορφές τεχνών που εμπνέονται από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και σχολιάζουν αυτό. Επιπλέον θα αναζητήσουμε τρόπους όπου οι τέχνες μπορούν να είναι το μέσο, το εργαλείο για να δουλέψουμε με τους μαθητές μας περιβαλλοντικά θέματα. Καλή και δημιουργική αρχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου